ZOO ÚSTÍ NAD LABEM ÚSPĚŠNĚ PROŠLA LICENČNÍ KONTROLOU

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM ÚSPĚŠNĚ PROŠLA LICENČNÍ KONTROLOU

V Zoo Ústí nad Labem proběhla pravidelná licenční kontrola Ministerstva životního prostředí. Žádný ze zúčastněných kontrolních orgánů nezjistil pochybení a nedostatky, kvůli kterým by neměla být licence prodloužena.

Dne 15. 6. 2022 proběhla v Zoo Ústí nad Labem pravidelná licenční kontrola Ministerstva životního prostředí (MŽP) podle zákona č. 162/2003Sb., o zoologických zahradách. Kontrolu provádí Komise pro zoologické zahrady, která je složena z osmi odborných pracovníků. Kromě MŽP se kontroly účastní zástupci z Krajského úřadu Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem, České inspekce životního prostředí, Krajské veterinární správy, Ministerstva zemědělství a Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Tato kontrola probíhá v licencovaných zoo pravidelně, a to minimálně jednou za dva roky.

Na úvod kontroly shrnula ředitelka zoo Ilona Pšenková současný stav organizace, personální změny a plánované projekty, které jsou zásadní pro další rozvoj zoo. „Z Fondu pro záchranu zoo, který založilo město, a kam ukládá 20 mil. Kč ročně, budou v letošním roce financovány např. kontejnerové sestavy (zázemí pro primáty a šelmy, WC pro návštěvníky), posílena elektrifikace zoo, instalováno akustické pokrytí areálu a finalizované 3 projektové dokumentace.“ řekla Pšenková. Z vlastních zdrojů zoo nakoupila také elektrovozíky a bude financovat výstavbu africké vyhlídky v horní části areálu u expozice Samburu.

V současnosti je hlavním cílem zoo obhájit plnohodnotné členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a tedy náprava výtek, které byly vzneseny na screeningu v roce 2019, kdy asociace rozhodla o podmíněném pozastavení členství Zoo Ústí nad Labem. V souvislosti s řešenou problematikou by měl vzniknout nový pavilon pro africké druhy primátů nazvaný „Konžský prales“. Po odchodu samice Ňuninky bude zahájena přestavba pavilonu orangutanů, kam budou následně přesunuti hulmani jávští. Upraven bude i výběh jelenů sika, který bude nově sloužit také jako volný výběh pro gibony. Do budoucna by se měl současný pavilon slonů s přilehlými venkovními výběhy přestavět na „Asijský dům“, určený především k chovu orangutanů bornejských, ale i dalších ohrožených druhů asijské fauny. Jednou z výtek EAZA bylo také to, že zoo neměla zpracovaný kvalitní plán rozvoje zoo (generel) a nutnou podporu zřizovatele, včetně zajištěného finančního krytí. Nový generel, který byl krátce na sezení také představen, má zahrada již zpracovaný.

Dlouhodobým problémem zahrady je nedostatek parkovacích míst pro návštěvníky, i toto se vedení zoo snaží řešit a v plánu rozvoje zohlednit. „V průběhu následujících 10 let je plánovaná také rekonstrukce pavilonu šelem, se kterou souvisí i změna druhové skladby chovaných koček,“ řekla vedoucí Zoologického a botanického útvaru Petra Padalíková. Ta zmínila i možnost obnovy chovu slonů indických na „sloních pláních“. Vizí je i návrat k chovu nosorožců.

Zoo představila také své vzdělávací a osvětové aktivity. Do ochrany přírody a reintrodukce se zoo zapojuje příspěvkem dvou korun ze vstupného, které putují na podporu ochranářských in-situ projektů Pesisir Balikpapan, The Kukang Rescue Program a Education4Conservation. Prostřednictvím Zoo Plzeň je zoo zapojena do reintrodukce sýčků obecných. V areálu probíhá monitoring motýlů a blanokřídlého hmyzu. Zároveň zde dochází k cíleným údržbám luk za účelem návratu původní entomo fauny.

Vedení města souhlasí s nastaveným směřováním zahrady a plně tyto změny podporuje,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach, který informoval o schválené podpoře pro zoologickou zahradu ve výši 20 mil. Kč ročně, která půjde z fondu města.

V průběhu místního šetření provedla kontrolní skupina prohlídku areálu Zoo Ústí nad Labem, zejména expozic, prostor pro návštěvníky a provozního zázemí. Dále byla provedena kontrola vedení evidence zvířat, dodržování bezpečnosti práce a bezpečnosti návštěvníků, opatření proti úniku zvířat, zajištění péče o chovaná zvířata odborně způsobilými pracovníky, realizace ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty veřejnosti. Komise nezjistila žádné nedostatky.

zveřejněno: středa 27. července 2022

Foto: Záběr ze zasedání licenční komise. Foto: Jitka Nesvorová, Zoo Ústí nad Labem Foto: Záběr ze zasedání licenční komise. Foto: Jitka Nesvorová, Zoo Ústí nad Labem

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě