Zoo Ústí nad Labem získala mezinárodní uznání, nově koordinuje záchranný program jelínka vepřího

Zoo Ústí nad Labem získala mezinárodní uznání, nově koordinuje záchranný program jelínka vepřího

Ústecká zoo se zařadila do mezinárodní sítě zoologických zahrad, věnujících se chovu ohroženého jelínka vepřího (Hyelaphus porcinus), ale nejen to! Zoo Ústí nad Labem nově vede EAZA Ex-situ program (EEP). Jako mezinárodní koordinátor tohoto programu byla vybrána Ing. Markéta Gloneková, Ph.D., zoolog kopytníků ústecké zoo.

Jelínek vepří je v přírodě ohrožený malý druh jelena, který se vyskytuje v jihovýchodní Asii. Své neobvyklé druhové jméno dostal díky tomu, že se v porostu pohybuje s hlavou u země, podobně jako prasata. Jde o druh, pro který byl kvůli jeho ohroženosti zřízen EAZA Ex-situ program. Přestože jeho počty nejsou známy, populační trend jelínků vepřích je v přírodě dlouhodobě klesající. Poslední aktualizace IUCN proběhla v roce 2014 a je zřejmé, že populace ve volné přírodě rapidně poklesla. Jelínek je typickým zástupcem mokřadních biotopů, které neustále mizí. Je také ohrožen nadměrným lovem. Chov záložní populace v zoologických zahradách a zřízení EEP tak může být pro záchranu tohoto druhu zásadní!

Role koordinátora EEP je proto velmi důležitá, řídí a zodpovídá za celou populaci daného druhu v rámci EAZA, doporučuje vhodná zvířata k reprodukci a jejich přesuny v rámci institucí, schvaluje nová chovatelská zařízení. „Pro zoo je to velký úspěch, neboť se jedná o ocenění odborné úrovně naší instituce,“ dodává ředitelka Ilona Pšenková.

Ústecká zoo chová jelínky vepří od roku 2022, doposud byli umístěni v neexpozičním zázemí. „Od minulého týdne však mohou návštěvníci zoo spatřit poprvé zástupce tohoto druhu ve venkovním výběhu společně s druhy prase visajánské a tapír čabrakový, kam byl jako první vypuštěn mladý samec a další zvířata budou následovat,“ upřesňuje Markéta Gloneková. „Pro další rozvoj chovu tohoto vzácného druhu připravujeme projekt, který bude představen na Den dětí v sobotu 1. června,“ uzavírá vedoucí zoologického útvaru Petra Padalíková.

 

zveřejněno: čtvrtek 23. května 2024

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě