EAZA – IUCN/SSC SOUTHEAST ASIA CAMPAIGN 2011/2013 (Kampaň na ochranu jihovýchodní Asie)

EAZA – IUCN/SSC SOUTHEAST ASIA CAMPAIGN 2011/2013 (Kampaň na ochranu jihovýchodní Asie)

Zoologická zahrada Ústí nad Labem se již podesáté zapojila do celoevropské kampaně, kterou v září 2011 na svém 27. výročním zasedání ve francouzském Montpellier vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), tentokrát společně se Světovou unií pro ochranu přírody (IUCN) a Komisí pro záchranu druhů (SSC). Během roku 2012 bylo rozhodnuto, že kampaň bude prodloužena o další rok, tedy do září 2013.

 

 1. Jedná se o oblast s velkou biodiverzitou, ale zároveň se zde nachází i nejvíce druhů ohrožených vyhubením. Velké množství jihoasijských druhů trpí ztrátou přirozeného prostředí, ke které dochází zejména díky kácení tropických pralesů. Rozvoj zemědělství a těžba nerostných surovin má za následek vyčerpání půdy, kde již původní prales nelze obnovit. Civilizační tlaky a ekonomický rozvoj způsobují, že se neustále zmenšuje prostor pro přirozený způsob života volně žijících zvířat.
 2. Jihovýchodní Asie je domovem mnoha známých a oblíbených druhů jako jsou orangutani, sloni indičtí, tygři malajští či sumaterští, ale žije zde řada tajuplných tvorů s neznámými názvy, které laikům mnoho neřeknou (kahau, banteng, tabon, batagur, baramundi a mnohé další). Důsledná ochrana celého ekosystému pomůže přežít mnoha druhům zvířat, od velkých až po ta nejmenší, která možná ještě ani nejsou objevena.
 3. Velké nebezpečí představuje ilegální lov a obchod, jednak kvůli masu, které slouží jako delikatesa či pro běžnou konzumaci (záleží na druhu zvířete). Dalším důvodem je obchod s trofejemi, kožešinami, kůžemi a dalšími suvenýry vyrobenými ze zabitých zvířat. Samostatnou kapitolou je používání tradiční domorodé medicíny, neboť místní obyvatelé věří v zázračné léčivé účinky rozemletých částí těl zvířat či různých extraktů. Řada zvířat končí v nevyhovujících podmínkách jako domácí mazlíčci či jsou objektem pašeráctví.

Jaké jsou hlavní cíle kampaně?

 1. Zvýšit povědomí veřejnosti v Evropě o ohrožených druzích zvířat v jihovýchodní Asii, kterým hrozí vyhubení.
 2. Vytvořit fond na záchranné projekty v této oblasti a pokusit se získat pro ně částku 750 tisíc Euro.
 3. Napomáhat snižování případů ilegálního lovu ohrožených druhů odmítáním obchodu s živými zvířaty, se suvenýry vyrobenými ze zvířecích těl či s prostředky tradiční medicíny.
 4. Ovlivnit chování spotřebitelů v Evropě a ukázat, jaký vliv může mít tato změna na ochranu přírody i v tak vzdálené oblasti jakou je jihovýchodní Asie. Velkým nebezpečím pro jihovýchodní Asii je zakládání plantáží palmy olejné na místě vykáceného pralesa. Palmový olej se používá v potravinářském, kosmetickém a leteckém průmyslu a hlavními spotřebiteli jsou obyvatelé Evropy a Severní Ameriky. Působením na návštěvníky zoo lze ukázat, že za mnohými problémy stojí poptávka ekonomicky vyspělých zemí, takže zamyšlením nad spotřebitelským chováním propagovat environmentálně šetrný způsob života.

Kritéria kampaně:

 1. Kampaň se týká regionu zahrnujícího deset zemí (Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Brunej, Vietnam, Laos, Myanmar, Kambodža), které jsou seskupeny do Sdružení států jihovýchodní Asie – ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).
 2. Kampaň se týká druhů zapsaných v Mezinárodní knize ohrožených druhů v kategorii „ohrožený“ (EN) nebo „kriticky ohrožený“ (CR).
 3. Kampaň se týká zvířat nad hmotnost 1 kg, protože je obtížné všechny menší druhy vyjmenovat a určit. Tím, že cílové skupiny, na které se vztahují záchranné aktivity, nelze striktně rozdělit, týkají se všech živočichů daného regionu.

Vlajkové zvíře – SAOLA

Do loga kampaně byla vybrána saola (Pseudoryx nghetinhensis), tajuplný sudokopytník, který patří k nejsenzačnějším zoologickým objevům, protože byl popsán až v roce 1993!! Je to endemit, který žije pouze na malém území v pohoří Annamite ve Vietnamu a v Laosu a jeho přirozeným prostředím jsou husté a neproniknutelné deštné pralesy. V Mezinárodní červené knize ohrožených druhů je saola zapsána v kategorii „kriticky ohrožený“, největší nebezpečí pro ni představuje intenzivní lov. Nejsou známy žádné podrobnosti o způsobu života ani početnost populace, ta je pouze odhadována mezi 10 a 400 jedinci. Není bez zajímavosti, že se saolu nikdy nepodařilo chovat v zajetí.

PROBLEMATIKA PALMY OLEJNÉ

Jedním z cílů kampaně je ovlivnit spotřebitelské chování zákazníků v Evropě, neboť nikdy předtím jsme nebyli tak odpovědni za devastaci přírody v jihovýchodní Asii jako nyní. Pro mnohé bude možná překvapením, že k ničení původních lesních porostů přispíváme velkou měrou my, Evropané. Jak je to možné?

V jihovýchodní Asii, zejména v Malajsii a Indonésii, dochází ke kácení tropických pralesů a na jejich místě jsou zakládány plantáže palmy olejné, která se díky rychlým výnosům stala během posledních třiceti let doslova „žroutem“ původní neporušené přírody. Obě země mají v současné době na svých územích přes 130 000 km2 palmových plantáží (v roce 1984 bylo v Indonésii a v Malajsii celkem pouze 1 500 km2 palmových plantáží, což je nyní 80x více!). Pěstování olejné palmy má řadu negativních důsledků, jedním z nich je ztráta přirozeného prostředí pro celou řadu zvířecích druhů. V monokultuře palmových plantáží nenacházejí ani potravu, ani možnost úkrytu, ztrácejí prostor pro život. Bohužel, tyto dva státy společně zajišťují 87 % celosvětové produkce palmového oleje, který se vyváží hlavně do Indie, Číny a zemí EU, pouze 22% slouží k vlastní spotřebě!!!

Palmový olej je nejlevnějším světovým olejem, navíc jeho vlastnosti napomáhají širokému spektru jeho využití. Používá se při výrobě kosmetických přípravků (šampóny, mýdla, krémy, pěny na holení…), pracích prášků, je obsažen zhruba v polovině potravinářských výrobků (chipsy, zmrzlina, sušenky, majonéza, margaríny…) a začíná se využívat při výrobě biopaliv. Navíc často bývá na potravinách označován jako zdraví prospěšný a lehce stravitelný, takže bohužel většina spotřebitelů ani netuší, že nákupem přispívá k vykácení dalších částí pralesa. Další záludností je to, že momentálně na řadě výrobků najdete po pečlivém prostudování miniaturní etikety nic neříkající složení „rostlinný olej“, pod kterým se však ten palmový dobře skrývá. Díky masivní podpisové kampani bude od 13. prosince 2014 povinnost v EU konkrétní složení uvádět. Co ale dělat do té doby? Jedním z řešení je v současné době kupovat výrobky, kde je uveden konkrétní druh oleje (řepkový, slunečnicový…). Dalším východiskem by mohlo být vyhledání informací o společnostech, které se používání palmového oleje díky tlaku ochranářských organizací zřekly nebo které jej díky osvícenému vedení nepoužívají a tuto skutečnost využívají jako svoji přednost.

Jaké druhy, kterých se kampaň přímo týká, chová ústecká zoo:

Orangutan bornejský, gibon bělolící, kočka rybářská, tygr malajský, slon indický, anoa nížinný, majna Rothschildova, želva anámská, pangas dolnooký. Zoo chová i další vzácné druhy, které jsou také zapsány v Mezinárodní červené knize, ale „pouze“ v kategorii „zranitelný“ (VU) – levhart obláčkový, medvěd malajský, panda červená, kakadu molucký, korunáč vějířový, karetka novoguinejská a mnohá další.

Jak se ústecká zoo zapojí do této kampaně?

V prvním roce (říjen 2011 – září 2012) proběhla řada aktivit, kupříkladu soutěž s Českým rozhlasem Sever s názvem Poznej, kdo jsem, ve spolupráci s firmou Asekol byla vyhlášena výzva ke sběru mobilních telefonů, byla založena kampaňová „keška“ či vyhlášena prázdninová soutěž Doplň bublinu a mnohé další. Pro děti z mateřských škol byla vytvořena Pohádka o princezně Saole, základní a střední školy se prezentovaly během Mezinárodního dne Země... Pro další rok (2012/2013) byly některé aktivity zachovány, jiné jsou zcela nové:

A) aktivity pro návštěvníky

 1. Oslava narozenin Cantik (17. prosince 2012) – Oslava 1. narozenin samičky orangutana bornejského znamená dobroty a dárky pro celou orangutaní rodinku, ale u této příležitosti budou také slavnostně odhaleny dva informační panely na téma kampaně, neboť právě orangutanů na Borneu a na Sumatře se problematika hodně dotýká.
 2. Promítání dokumentu „Zelená poušť“ v Bornejském pavilonu (15. prosince 2012 – březen 2013) – Jeho autorem je student přírodovědecké fakulty UK Michal Gálik, spoluautorem věděcký pracovník zoo Mgr. Stanislav Lhota, Ph. D. Film vznikl během jejich společného pobytu na Borneu a je v něm ukázán nejaktuálnější problém úbytku tropického pralesa – masivní nárůst plantáží palmy olejné včetně všech negativních dopadů na přírodu i život domorodého obyvatelstva.
 3. „Druh měsíce“ (leden – září 2013) – Každý měsíc bude postupně u všech devíti zvířat z ústecké zoo, kterých se kampaň týká, připraven plakát s informacemi o dotyčném zvířeti zkombinovaný s tajuplným zvířetem, které také obývá jihovýchodní Asii. Stanoviště bude doplněno jednoduchou otázkou, odpověď lze okamžitě poslat formou SMS a na závěr každého měsíce vyhrát zajímavou cenu.
 4. Pololetní prázdniny (1. – 3. února 2013) – Zábavný kvíz s názvem „Kdo jsem?“ pro všechny příchozí se týká poznávání fotografií zvířat z kampaně a následného tipování. Na závěr obdrží každý soutěžící tématicky laděnou cenu (sloní žíni pro štěstí, pírko majny Rothschildovy...).
 5. Jarní prázdniny v zoo (9. – 17. března 2013) – Pro všechny návštěvníky, kteří si chtějí při prohlídce užít i něco zajímavého, jsou v areálu zoo připraveny stanoviště s pohybovými aktivitami, soutěžními otázkami a doprovodnými informacemi, vše zaměřené na probíhající kampaň. Každý účastník bude na závěr v pokladně zoo odměněn drobným dárkem.
 6. Mezinárodní Den Země (27. dubna 2013) – Je již tradicí, že je program zaměřen na téma kampaně a svými aktivitami zapojí se do něj děti všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ).
 7. Pochod jihovýchodní Asií (1. května 2013) – Součást akce 1. máj v zoo. Rodiny s dětmi mohou absolvovat označenou trasu mimo areál zoo, kde na ně čekají stanoviště s rozličnými úkoly. Start i cíl je připraven u dětského hřiště Minivětruše, každý účastník bude odměněn diplomem a drobnou cenou.
 8. Facebook na téma „palmový olej“ (únor – září 2013) – Na samostatné FB adrese může vzniknout zajímavá diskuze, při které nám mohou všichni uživatelé pomoci hledat výrobky prosté palmového oleje. Cílem je snaha podílet se co nejmenší měrou na expanzi palmy olejné v jihovýchodní Asii naší vlastní kontrolovanou spotřebou.
 9. Přednášky výzkumného pracovníka zoo Mgr. Stanislava Lhoty, Ph. D. „Potápějící se archa aneb Zbývá ještě naděje pro Balikpapanský záliv?“ Termíny přednášek i místa konání budou upřesněny.
 10. Od roku 2012 zůstávají takové aktivity jako je např. 1) Geocaching – kampaňová „keška“ umístěná v zoo doplněná o cestovní cache, záměrem je přemístit ji z ústecké zoo do skotské Zoo Edinburgh, kde se bude v září 2013 konat 29. výroční zasedání EAZA. Přemístění do rakouského Innsbrucku do září 2012 se bohužel nezdařilo. 2) Sběr mobilních telefonů – ve spolupráci s firmou Asekol je u obou pokladen zoo zřízeno sběrné místo pro odevzdání použitých či nefunkčních mobilů. Za každý přístroj bude 10 Kč věnováno na projekt ústecké zoo Pesisir Balikpapan, který se týká konkrétní oblasti v jihovýchodní Asii – pobřeží Balikpapanského zálivu na ostrově Borneo. V roce 2012 bylo vybráno 770 mobilních telefonů. 3) Výstavka ke kampani – ve vitríně v přízemí pavilonu exotária jsou zveřejněny základní informace doplněné trojrozměrnými exponáty a přírodninami.

B) aktivity pro školy

Aktivity jsou rozděleny podle věkových kategorií dětí a jednotlivých typů škol:

Mateřské školy

Základní školy

Střední školy

 1. Zhotovení plastické koláže na téma kampaně (prales a obyvatelé jihovýchodní Asie) s názvem „Příběh stromu". Použitím libovolného materiálu zhotovit na silném papírovém podkladu velikosti 70 x 100 cm (na výšku) obraz dle vlastní fantazie. Všechny výrobky budou od 20. dubna 2013 vystaveny v pavilonu exotária u příležitosti Mezinárodního dne Země.
 2. Vyhlášení projektových dnů pro školy Ústeckého kraje na téma kampaně, děti si samy připraví informační stanoviště formou posterů, prezentací, soutěží, vhodných aktivit apod. Realizace a představení projektů veřejnosti se uskuteční v areálu zoo dne 20. dubna 2013 u příležitosti Mezinárodního dne Země.
 3. Divadelní představení dětí na téma kampaně (příběh, bajka, pohádka), přičemž prezentace jednotlivých vystoupení se uskuteční na pódiu u restaurace Koliba opět 20. dubna 2013 u příležitosti Mezinárodního dne Země.
 4. Zooriskuj (únor – duben 2013) je soutěž pro tříčlenná družstva 6. – 9. tříd ZŠ a příslušné věkové kategorie víceletých gymnázií. Vědomostní soutěž bude mít širší rozsah, ale hlavní okruhy budou věnovány tématu kampaně. Soutěž je dvoukolová, první kolo obsahuje 25 otázek, které žáci řeší mimo zoo. Finále, do kterého se dostane deset nejlepších družstev, se uskuteční v Zooškole Heinricha Lumpeho a bude se skládat i z praktických úkolů.
 5. Školám bude rozesláno DVD se zkrácenou verzí dokumentu Michala Gálika „Zelená poušť“ doplněná o PPT prezentaci s problematikou zakládání plantáží palmy olejné a spotřebě palmového oleje (možnost besedy či návštěvy zoo s výukovým programem na toto téma).
 6. Tři dny pro jihovýchodní Asii (12. – 14. února 2012) – Promítání filmu Zelená poušť a následná beseda s výzkumným pracovníkem zoo Mgr. Stanislavem Lhotou, Ph. D. Akce se uskuteční v pavilonu šelem ústecké zoo, konkrétní den bude upřesněn na základě doručených přihlášek. Vstup do zoo je pro školní kolektivy zdarma. Získané informace lze využít při soutěži „Co si dát do nákupního košíku?“, která bude vyhlášena po této akci. Soutěž pro tříčlenná družstva středních škol a odborných učilišť o nejlepší zpracování vlastního komentovaného videodokumentu na téma „Co si dát do nákupního košíku?“. Hlavní myšlenkou je ukázat na problematiku používání kontroverzního palmového oleje, který se objevuje ve více než 50% spotřebního zboží každého evropského supermarketu. S tím souvisí devastace jihoasijských tropických pralesů, neboť na jejich místě jsou masově zakládány plantáže palmy olejné. Každý z nás tak nevědomky přispívá k úbytku přirozeného prostředí pro živočišné a rostlinné druhy, ale také pro domorodé obyvatele a jejich tradiční způsob života. Jaké je řešení??

  Všechny zaslané práce budou představeny a oceněny u příležitosti Mezinárodního dne Země 20. dubna 2013, navíc budou po skončení zveřejněny na Facebooku zoo pod samostatným odkazem.

VÍCE INFORMACÍ KE KAMPANI NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě