EAZA „POLE TO POLE“ CAMPAIGN 2013-2015

EAZA „POLE TO POLE“ CAMPAIGN 2013-2015

Celoevropská kampaň „Od pólu k pólu“ je v pořadí jedenáctou kampaní, které vyhlašuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), tentokrát s řadou partnerů (AAT – Arctic Action Team, IUCN/SSC – Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů/Komise pro přežití druhů, PBI – Polar Bears International a další). Kampaň byla vyhlášena ve skotském Edinburghu v září roku 2013 a díky závažnosti tématu bude trvat dva roky (září 2015).

Čeho se kampaň týká?

Předmětem kampaně jsou světové póly, konkrétně druhy zde žijící a vyznačující se vysokou rozmanitostí. Kampaň upozorňuje na nebezpečí, které Arktidě i Antarktidě hrozí zejména v souvislosti se změnami klimatu, což je například narušení přirozeného prostředí či potravních řetězců. Kampaň se týká každého z nás, je o naší zodpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí, je zaměřená na to, jak mohou polárním druhům pomoci i malé změny v chování lidí.

 

Jaké jsou cíle kampaně?

Cíle kampaně jsou: zejména převzetí zodpovědnosti za náš způsob života a za naše chování, akceptování trvale udržitelného způsobu života, upozornění na možnosti nápravy, vytvoření lavinového efektu... Tím získat pro tuto myšlenku co nejvíce osob na celém světě a inspirovat každého k malým změnám v jeho každodenním životě.

Cíl č. 1:

Zajistit účast co největšího počtu zoologických zahrad, akvárií a dalších institucí či organizací v co nejvíce zemích.

Cíl č. 2:

Ovlivnit pozitivní změnu chování na úrovni organizací a jednotlivců, mezi návštěvníky zoo i v rámci široké veřejnosti.

Cíl č. 3:

Provést kampaň jako uhlíkově neutrální, a to v co největším rozsahu.

Cíl č. 4:

Podat petici s výzvou světovým vůdcům snížit emise CO2.

 

Proč medvěd lední a tučňák patagonský?

Symbolem kampaně se staly dva druhy zvířat z opačných pólů, charismatické a známé z přírody i ze zoologických zahrad, což je medvěd lední a tučňák patagonský.

Lední medvěd je vlajkovým zvířetem pro ochranu přírody v Arktidě, a to zejména v souvislosti se změnou klimatu. Ledová plocha, kterou medvědi potřebují k lovu, se zmenšuje. Lední medvědi jsou sice zdatní plavci, i oni mají problém urazit rostoucí vzdálenosti ve volných vodách mezi pevninou a ledovým příkrovem. Pokud se situace nezlepší, vyhynou lední medvědi na většině svého aktuálního areálu rozšíření v průběhu 50 let.

IUCN Polar Bear Specialist Group v roce 2009 odhadovala počty ledních medvědů na více než 20.000 jedinců. Jejich teritorium má rozlohu nejméně několik tisíc (někdy až několik set tisíc) kilometrů čtverečních. Potřebují mít přístup do rozsáhlých oblastí zamrzlého moře a schopnost snadného přesunu přes ledové plochy při hledání kořisti – tuleňů.

Přežití ledních medvědů je závislé jak na tom, aby i nadále přežily velké populace tuleňů, tak na tom, aby vydržela obrovská ledová území, ze kterých je medvědi mohou lovit.

Co hlavně hrozí arktickým zvířatům?

 • Úbytek zamrzlé mořské plochy: zvířata přicházejí o lovecké revíry a musí shánět potravu dále směrem do moře
 • Měnící se teplota moře má dopad na potravní řetězec u ryb – zdroje potravy mořských savců
 • Teplotní nárůst: možná změna biotopu tundry na jehličnatý les
 • Severní ledový oceán stále více bez ledu: stoupá počet lodí schopných dostat se do polární oblasti a s rostoucím negativním vlivem na ekosystém, vzniká přístup k dříve nedostupným zásobám surovin, jako je ropa nebo zemní plyn.

 

Tučňák patagonský je druhým největším druhem tučňáka. Stejně jako u tučňáků císařských (největší druh tučňáka) samice kladou jen jediné vejce, které si rodiče vzájemně předávají a zahřívají je na nohou.

Mezi hrozby druhu patří kromě turismu také pokles potravní dostupnosti díky úbytku ryb způsobeného komerčním lovem a v důsledku globálního oteplování. To souvisí s negativními změnami v potravních řetězcích. Drobný antarktický kril (Euphausia superba) se často živí mikroskopickými řasami vyskytujícími se v zamrzlém moři. Tyto řasy pravděpodobně zmizí v důsledku ztráty přirozeného prostředí (mořského ledu), což může vyvolat řetězovitou reakci. Vzhledem k úplné ztrátě ledu lze očekávat vyhynutí těch druhů, jejichž přežití je na krilu závislé, a to včetně hned několika druhů ryb, tučňáků, tuleňů a velryb.

Co hlavně hrozí antarktickým zvířatům?

 • Změna klimatu vedoucí k narušení přirozeného prostředí, například mizející led či narušený potravní řetězec na všech úrovních
 • Predátoři zavlečení na některé ostrovy v oblasti
 • Zvýšené rušení v okolí lokalit pro reprodukci (částečně vlivem ekoturistiky)
 • Znečištěné prostředí v důsledku vyšší koncentrace lidí: zbytky starého rybářského vybavení a jiné předměty mohou mít fatální dopad na volně žijící živočichy
 • Nadměrný rybolov a narušené potravní řetězce

 

Malá akce = velké změny... ANEB Jak můžeme pomoci?

Velice jednoduše – odpojením elektronických zařízení v době, kdy nejsou v provozu. To znamená vytáhnout zástrčku ihned po dokončení nabíjení mobilního telefonu nebo tabletu, či vypnout televizor nebo PC tiskárnu a nenechávat je v pohotovostním režimu.

Pohotovostní režim je elektřina používaná spotřebičem či zařízením v době, kdy jsou vypnuty nebo neplní svou primární funkci. Jelikož spotřebiče energii využívají, přesto, že nevydávají užitečný výkon, tento pohotovostní režim je považován za ztrátu elektrické energie.

Vypnutím spotřebičů odsávajících energii můžete pomoci ochraně životního prostředí, ale také ušetřit.

 

Akce kampaně: ODPOJ MĚ!!!

Na webových stránkách http://www.poletopolecampaign.org/join-the-campaign/ můžete zaregistrovat svůj závazek odpojit v příštích měsících elektronická zařízení, a tak pomoci s bojem proti změně klimatu. Všechny jednotlivé závazky budou společně generovat obrovský přínos k záchraně polárních druhů a jejich stanovišť.

Nezapomínejte:

 • odpojit nabíječku mobilu ze zásuvky, jakmile je baterie nabitá
 • odpojit televizor od sítě, jakmile se už nehodláte dívat. Nikdy ho nenechávejte v pohotovostním režimu (režim stanby).
 • vypnout světlo v nepoužívané místnosti
 • vypnout notebook, když máte hotovo. Nikdy ho nenechávejte v pohotovostním režimu (režim stanby).
 • stáhnout termostat o jeden stupeň níž a navléknout na sebe teplý svetr

 

Akce UCSZOO: POMOZME přírodě od pólu k pólu

V kampani Od pólu k pólu je možné zúročit poznatky z minulých kampaní EAZA zacílených na ochranu konkrétních oblastí. Všechno spolu souvisí, mezi oběma póly leží zbytek planety, takže pomoc lze pojmout globálně. Pokud byste se chtěli zapojit, nabízí vám Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) osm hlavních témat a řadu návodů, které souvisejí s šetrným chováním k přírodě a životnímu prostředí.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě