EAZA Year of the Frog Campaign 2007/2008 (Amphibian Ark – Zachraňme obojživelníky)

EAZA Year of the Frog Campaign 2007/2008 (Amphibian Ark – Zachraňme obojživelníky)

V pořadí již sedmá celoevropská kampaň byla vyhlášena v září 2007 na výročním zasedání EAZA ve Varšavě.

/>

 

V pořadí již sedmá celoevropská kampaň byla vyhlášena v září 2007 na výročním zasedání EAZA ve Varšavě. Tato kampaň je věnována mimořádné skupině živočichů, kteří stojí na pokraji existenční krize. Důvodů, proč byli vybráni právě obojživelníci, je hned deset:

1. My všichni jsme vyrůstali se žábami a dalšími obojživelníky v našem okolí. Je na naší zodpovědnosti, aby budoucí generace měly stejnou příležitost zažít ohromnou rozmanitost této podivuhodné skupiny zvířat.

2. Po přežití 360 milionů let je nyní jedna třetina až jedna polovina všech druhů obojživelníků v nebezpečí, že vyhynou.

3. Obojživelníci hrají rozhodující roli v ekosystému jako dravci i kořist, hrají úlohu při hubení bezobratlých škůdců, což je důležité pro zemědělství. Jejich kůže produkuje substance, které nabízejí slibné využití v medicíně při přípravě léčiv. Obojživelníci jsou také jedním z nejdůležitějších indikátorových druhů pro změnu klimatu.

4. Většina lidí nezná význam obojživelníků ani to, jak jsou ohrožení. A toto je šance pro zoologické zahrady a akvária vyniknout v jedné z nejdůležitějších rolí - vzdělání.

5. Krize poskytuje jedinečnou příležitost demonstrovat světu, že zoologické zahrady a akvária jsou platní a vlivní partneři v ochraně přírody.

6. IUCN výslovně požádal zoologické zahrady a akvária po celém světě o pomoc v ochraně mnoha taxonů obojživelníků před jejich vyhynutím. Toto je žádost, kterou nemůžeme odmítnout.

7. Ex situ programy jsou identifikované jako nejnaléhavější řešení pro ty obojživelníky, které jsou ohrožené nejakutnějšími hrozbami jako je chytridiomykóza a ztráta přirozeného prostředí. Jestliže nebudeme na tuto výzvu reagovat ihned, pak jsme selhali v našem nejzákladnějším ochranářském poslání.

8. Zoologické zahrady a akvária EAZA mají ohromnou zkušenost s vedením úspěšných ochranářských kampaní. Tato zkušenost nyní musí být využita na podporu globálního úsilí při záchraně obojživelníků před vyhynutím.

9. Záchrana obojživelníků stojí peníze. My můžeme získat více peněz, když budeme pracovat odděleně.

10. Pro rozsáhlé zkušenosti s chovem zvířat, které zoologické zahrady a akvária mají, je to jedinečná pozice pro start ochranářské akce.

Cílem předchozích kampaní EAZA bylo většinou získání financí pro projekty ochrany přírody in situ (= přímo na přirozených stanovištích). Tato kampaň je odlišná, neboť zatím existuje jen málo projektů ochrany obojživelníků in situ a evropské aktivity jsou většinou zaměřeny na chovné programy ex situ (= chov v lidské péči). Získané prostředky budou shromážděny ve „Fondu EAZA pro ochranu obojživelníků“, ze kterého budou podporovány projekty, které v budoucnu vzniknou.

Jak se naše zoo zapojí do této kampaně?

A) pro návštěvníky

  1. Informace na vzdělávacích panelech umístěných v návštěvnické hale u expozice tropických žabek.
  2. Zábavné soutěžení s kvízem pro všechny dětské návštěvníky, které se bude konat během akce „Jarní prázdniny v zoo“ od 1. do 10. února 2008. Všechna soutěžní stanoviště budou umístěna v pavilonu exotária a každý účastník bude na závěr odměněn drobným dárkem.
  3. Během letních prázdnin se pro širokou veřejnost uskuteční speciální ŽABÍ DEN s pestrým doprovodným programem zaměřeným na téma obojživelníků.
  4. Umístění kasičky u pokladny zoo s fotografiemi pestrého světa obojživelníků a informacemi o kampani.
  5. Při vybraných dnech si budou moci zakoupit keramické výrobky vytvořené dětmi ústeckých MŠ.

B) pro školy

Mateřské školy
Základní školy
Střední školy
  1. Vyhlášení keramické soutěže „Vyrobte žabku pro zoo“. Jednoduché figurky žabek budou využity k prodeji návštěvníkům při vybraných akcích pořádaných v zoo.
  2. Vyhlášení projektových dnů pro několik vybraných škol Ústeckého kraje na téma kampaně. Realizace v areálu zoo dne 26. dubna u příležitosti Mezinárodního dne Země. Během dne bude možno u těchto speciálních stanovišť zakoupit nejrůznější výrobky související s kampaní a přispět na záchranu obojživelníků.
  3. Nabídka výukového programu na téma obojživelníci, jehož součástí je úvodní prezentace v programu PowerPoint a pracovní listy pro samostatnou práci. Tento výukový program je určený pro žáky 2. stupně ZŠ a jako jediný bude zpoplatněný.
  4. Vyhlášení soutěže pro střední školy a odborná učiliště o nejlepší prezentaci problematiky obojživelníků a jejich ochrany v programu PowerPoint. Všechny zaslané práce budou představeny u příležitosti oslav Mezinárodního dne Země 26. dubna v pavilonu šelem.
  5. Ve spolupráci se Zologickým klubem možnost zapojení do monitoringu obojživelníků v okolí Ústí nad Labem.

Další tři aktivity jsou určené spíše pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Témata jsou Monitoring lokalit, kde se vyskytují obojživelníci a jejich pozorování a sčítání, dále Mapování tras obojživelníků při jarním putování k vodnímu zdroji a upozornění na nebezpečné úseky a poslední aktivitou je Zakládání jezírek a vodních ploch určených k přirozenému osídlení obojživelníky či jiných vodních živočichů.

[ zpět na kampaně EAZA ]

zimní sezóna: říjen - březen

od 9.00 do 16.00 h Dolní pokladna:

zavřeno Horní pokladna:

od 9.00 do 16.00 h Pavilony:

do 17.00 h Areál zoo:

více

zimní sezóna: říjen - březen

120 Kč Dospělí:

60 Kč Děti, studenti, důchodci:

310 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

KOUPIT VSTUPENKY ONLINE

Pomáháme přírodě