EAZA CAMPAIGN 2017-2019 „SILENT FOREST - ASIAN SONGBIRD CRISIS“ (Ztichlý les - krize pěvců v jihovýchodní Asii)

EAZA CAMPAIGN 2017-2019 „SILENT FOREST - ASIAN SONGBIRD CRISIS“ (Ztichlý les - krize pěvců v jihovýchodní Asii)

Členské organizace Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) vyhlásily na svém výročním zasedání v září roku 2017 v Zoo Emmen (Holandsko) již třináctou kampaň v pořadí. Jako vždy je cílem upoutat pozornost milionů návštěvníků zoologických zahrad a podnítit instituce i jednotlivce k činům. I tentokrát má řadu partnerů z řad odborných ochranářských organizací (IUCN Asian Songbird Trade Specialist Group, BirdLife International a Traffic, the wildlife trade monitoring network).

Kampaň potrvá od 1. října 2017 do 30. září 2019.

foto
foto
foto

Nová ochranářská kampaň nás tentokrát přivádí do tropických deštných lesů jihovýchodní Asie, které jsou domovem těch nejpozoruhodnějších druhů zpěvných ptáků. Některé z nich se dostaly až na hranici vyhubení, což je vedle ztráty jejich přirozeného prostředí způsobeno především nadměrným lovem a ilegálním obchodem. Některé druhy pěvců jsou pro své výjimečné a líbivé zbarvení nebo unikátní zpěv v masivních počtech odchytávány z lesů a prodávány na trzích. Často jde o ilegální obchod s chráněnými a kriticky ohroženými druhy. Kvůli silně zažité tradici končí odchycení opeřenci v klecích jak pro okrasu, tak pro jejich využívání v pěveckých soutěžích. Pěvci se tak stali předmětem velmi výnosného obchodu, což má za následek jejich nekontrolovaný úbytek. Nadměrná poptávka postihuje stovky ptačích druhů a miliony jedinců ročně. Ty nejžádanější z nich již z mnoha ostrovů zcela zmizely a ocitají se tak na pokraji vyhynutí.

foto
foto
foto
foto
foto
foto

Je tedy nejvyšší čas zasáhnout, než tamní lesy zcela utichnou.

Pro kampaň bylo vybráno šest vlajkových druhů zpěvných ptáků z oblasti jihovýchodní Asie. Jedná se o majnu Rothschildovu (Leucopsar rothschildi), loskutáka velkého (Gracula robusta), krasku krátkoocasou jávskou (Cissa thalassina), sojkovce dvoubarvého (Garrulax bicolor), bulbula korunkatého (Pycnonotus zeylanicus) a šámu bělořitnou (Copsychus malabaricus). Vybrané druhy zastupují nejohroženější čeledi pěvců a zároveň zajímavé projekty, které by měly přispět k jejich ochraně.

Loskuták velký

Loskuták velký

Bulbul korunkatý

Bulbul korunkatý

Majna Rothschildova

Majna Rothschildova

Sojkovec dvoubarvý

Sojkovec dvoubarvý

Kraska krátkoocasá jávská

Kraska krátkoocasá jávská

Šáma bělořitná

Šáma bělořitná

Cíle kampaně:

V Evropě:

 • Zvýšit povědomí široké veřejnosti o současné kritické situaci s asijskými zpěvnými ptáky.
 • Sesbírat dostatek finančních prostředků na vybrané ochranářské aktivity.
 • Informovat a motivovat širokou veřejnost k ochraně pěvců prostřednictvím environmentální výchovy a vzdělávacích akcí v zoo.
 • Poskytnout odborné znalosti a experty ze zoologických zahrad na výzkumné a chovatelské aktivity v regionu jihovýchodní Asie.

V oblasti jihovýchodní Asie:

 • Zvýšit povědomí místních obyvatel o současné kritické situaci s asijskými zpěvnými ptáky prostřednictvím ekologické výchovy a vzdělávacích programů.
 • Vypracovat metodiku chovu pro všechny cílové druhy pěvců a podpořit v regionu jejich legální chov v lidské péči.
 • Zefektivnit vymáhání práva.
 • Vybudovat záchranná a chovatelská centra.
 • Podporovat výzkumné aktivity, které jsou klíčové pro repatriační programy cílových ptačích druhů.

Ústecká zoologická zahrada a kampaň Silent Forest:

Pro veřejnost:

 • Kampaň je hlavním tématem několika akcí pro veřejnost, na kterých se návštěvníci mohou z informačních panelů dozvědět o nejpalčivějších problémech ochrany asijských pěvců. Součástí akcí jsou i tematicky zaměřené aktivity a soutěže pro děti, které přinesou kromě zábavy i poučení.
 • Součástí kampaně je také sbírka dalekohledů. Dárci mohou svůj starý (ale stále funkční) dalekohled donést do zoo, kde bude jeho čin oceněn volnou vstupenkou do zoo. Shromážděné dalekohledy poputují k místním dětem v Asii. Prostřednictvím výukových programů poslouží k rozvíjení jejich zájmu o životní prostředí a jeho ochranu.
 • Další možností podpory je nákup suvenýrů vytvořených speciálně pro tuto příležitost. V prodejně suvenýrů Sepilok si mohou zájemci zakoupit plyšové ptačí zástupce kampaně, přívěsky na klíče, magnetky apod. Finanční výtěžek z jejich prodeje poslouží na podporu jednotlivých ochranářských projektů kampaně.

Pro školy:

 • Speciální nabídka čeká i školní kolektivy, které se mohou těšit na začlenění tématu do odpovídajících výukových programů. Lze je propojit i s myšlenkami zakladatele původního ústeckého ptačího parku, předchůdce dnešní zoo, neboť řada exotických druhů je s českými pěvci příbuzná, a ochranářské aktivity se týkají všech částí světa.
 • Zapojení do aktivity Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) – vyhlášení pěvecké soutěže pro žáky základních a středních škol, úkolem je složit vlastní slova k ústřední písni kampaně, která byla vytvořena Zoo Chester s výzvou k širokému využití. Text by měl korespondovat s tématem kampaně a zmínit kupříkladu ptačí soutěže, nebezpečí pytláků i ochranu ohrožených druhů, popř. naopak vyzdvihnout svobodný život v korunách stromů.

Odkaz:

https://www.silentforest.eu/

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě