amadina diamantová Stagonopleura guttata

třída: Ptáci

Adopce zvířete

Jsem Vám sympatický, můžete se stát mým adoptivním rodičem. Částka adopce: 1 000 Kč

amadina diamantová

Třída

ptáci 

Řád

pěvci

Čeleď

astrildovití

Velikost

± 14 cm 

Potrava v přírodě

nejrůznější semínka a hmyz

Rozmnožování

snáší 3 – 6 vajec, inkubační doba 12 - 13 dní

Biotop 

eukalyptové lesy, travnaté stepi 

 

Rozšíření

Zajímavost

Amadiny diamantové jsou typické pro své jednoduché, avšak velmi ladící zbarvení – šedivá hlava, hnědá záda, bílé bříško, černá křídla, pokrytá bílými puntíky, červený zobák, okruží oka i kostřec. Rozdíly mezi pohlavími nejsou příliš patrné. Samečka od samičky se můžeme pokusit určit podle tmavě červeného zobáčku, zatímco samice mívají zobák světle červený. Sameček také mívá vyšší hlas, zatímco samička pípá v hlubších tónech. A nejspolehlivějším znakem je, že samečci tiše zpívají ve vzpřímeném postoji a hlavičkou skloněnou tak, že se zobáčkem dotýkají hrudi.

Žijí v početných hejnech. Během hnízdění se shlukují do kolonií a na hustě olistěných stromech si stavějí masivní kulovitá hnízda, přičemž na jednom stromě jich může být i více než 10. Rády si stavějí vlastní hnízda, neobsazují opuštěná hnízda po jiných ptácích. S prací na hnízdě se podílí samec i samička, avšak jen samička z doneseného materiálu, většinou ze suché trávy, hnízdo splétá. Hnízda bývají vystlána jemnou travou a peřím a ústí do nich boční vchod. O mláďata se starají oba rodiče.

Amadiny jsou v chovech agresivní k ostatním ptákům. Slabší jedince jsou schopné uklovat k smrti, proto by se měly chovat odděleně.

Ohrožení

Tento druh drobných pěvců patří je v přírodě málo dotčený, ačkoli četnost populací klesá. Hrozbu pro amadiny představuje zejména kácení a přeměna prostředí způsobená intenzivním zemědělstvím a těžbou dřeva. Do budoucna může být reálnou hrozbou také změna vegetace, která je způsobena vysazováním nepůvodních druhů rostlin. Austrálie je také známa hned několika invazemi živočišných druhů, které také negativně ovlivňují zdejší biotopy. 

 
id:8347

pátek 1. dubna 2022

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě