GDPR

Pracovníci zoo mohou pořizovat v areálu zoo fotografickou či video-dokumentaci, na které mohou být náhodně zachyceni návštěvníci, tato dokumentace je využívána pouze pro dokumentační a prezentační účely Zoologické zahrady Ústí nad Labem p. o. Tato dokumentace může být zveřejňována na webových stránkách, Facebooku, ve výroční zprávě zoo a UCSZOO, dále v tištěných informačních materiálech apod. Vstupem do areálu zoo dává uživatel souhlas s event. obrazovým záznamem svého pobytu.

Některá místa areálu zoo jsou monitorována kamerami pro poskytnutí informace o aktuální situaci (počasí, zaplnění zoo…) pro potencionální návštěvníky – online webové kamery (záznam z těchto kamer není uchováván a dále zpracováván), dále za účelem zvýšení ochrany práva a svobody těch, kteří by mohli být dotčeni protiprávním jednáním druhých, a za účelem ochrany majetku, zejména chovaných zvířat. Monitorované prostory jsou označeny piktogramem kamery. Ani záznam z těchto kamer není dále zpracováván.

Nesouhlas můžete projevit písemně na adrese zoo@zoousti.cz.

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě