Zoo Ústí nad Labem v roce 2022

Zoo Ústí nad Labem v roce 2022

Uplynulý rok byl pro Zoo Ústí nad Labem extrémně náročným a zároveň zcela zásadním. Vzhledem k několika nelehkým rozhodnutím, to byl však rok plný velkých změn a úspěchů.

Zoo úspěšně prošla kontrolou Ministerstva životního prostředí, čímž obhájila licenci opravňující instituce k provozování zoologických zahrad1. V červenci zde pak proběhla kontrola komise Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA)2,3. Zoo zvládla zjištěné zásadní nedostatky z předešlých let napravit, díky čemuž získala zpět plnohodnotné členství v této prestižní mezinárodní organizaci. Bez zmiňovaného členství by zoo nemohla pokračovat v chovech celé řady ohrožených druhů zvířat.

Koncem listopadu představilo vedení zoo s odborným týmem nový plán rozvoje tzv. generel4 zastupitelům města Ústí nad Labem a novinářům. Dokument, který vychází z aktuálních potřeb zoo, řeší havarijní stav několika objektů, zlepšení životních podmínek chovaných druhů zvířat a vytvoření moderních expozic odpovídajících světovým trendům. Plán rozvoje obsahuje téměř 40 projektů. Mezi prvními, které se budou realizovat, patří Les gibonů, Konžský prales, Noemova outloní archa či jeden z nejzásadnějších problémů zoo – nedostatečné parkovací plochy pro návštěvníky. Celý areál zoo by se měl významně rozšířit, což do budoucna umožní návrat návštěvnicky atraktivních velkých savců, jako jsou orangutani, nosorožci a sloni.

Rok 2022 byl velmi úspěšný také v oblasti chovu ohrožených druhů zvířat. Odchovalo se 164 jedinců od 39 druhů. Mezi nejvýznamnější mláďata roku 2022 patří například mládě kriticky ohroženého papouška ary kanindy5 (Ara glaucogularis), historicky první odchov tohoto druhu v rámci Unie Českých a Slovenských zoologických zahrad, mládě medvěda malajského6 (Helarctos malayanus), jediný světový odchov v zoologických zahradách za poslední dva roky či dvě koťata gepardů štíhlých7 (Acinonyx jubatus), první úspěšně odchovaná mláďata v historii zoo. Zoo rozšířila kolekci chovaných zvířat o 26 nových druhů, mezi ně patří např. mravenečník čtyřprstý (Tamandua tetradactyla), pásovec kulovitý (Tolypeutes matacus), klokan uru (Thylogale brunii), klokan horský východní (Macropus robustus robustus), jelínek vepří (Hyelaphus porcinus), buvolec běločelý (Damaliscus pygargus phillipsi) nebo bělozubka nejmenší (Suncus etruscus). Zoo naopak opustili orangutani bornejští8,9 (Pongo pygmaeus) a poslední chovaný slon indický10 (Elephas maximus), neboť stávající chovatelská zařízení nevyhovovala moderním trendům chovu těchto druhů. Všechna zvířata nalezla domov v renomovaných evropských institucích a zadaptovala se bez problémů na nové prostředí.

I v uplynulém roce byla zoo aktivní na poli ochrany přírody. Vedle svého in-situ projektu Pesisir Balikpapan11,12 podpořila skrze 2,-Kč ze vstupného i další dva in-situ projekty - Education4Conservation a The Kukang Rescue program.

Pro návštěvníky bylo připraveno mnoho zajímavých akcí, mimo tradiční Zahájení sezóny13 i Noc snů, Den dětí a FotoZoo14, Víkend s Kukangem, Den přátel zoo a Den Heinricha Lumpeho15, Strašidelnou zoo16 a další. Během letních měsíců proběhl historicky první příměstský tábor „Expedice zoo“, na kterém zoo spolupracovala s Univerzitou J. E. Purkyně. Během roku byly navázány i další spolupráce, např. na projektu „Poklad jménem Lumpe Park – přeshraniční propagace hodnot odkazu průkopníka ochrany přírody“, na kterém se vedle univerzity podílelo i Muzeum města Ústí nad Labem. Partnerem projektu byla podpůrná organizace Zoo Drážďany ZooFreunde Dresden e.V. Projekt (EEL-0904-CZ-17.02.2022 - Poklad jménem Lumpe Park - přeshraniční propagace hodnot odkazu průkopníka ochrany přírody) byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Zoo Ústí nad Labem investovala do zvelebení areálu a zlepšení návštěvnického servisu. Pro lepší orientaci v areálu byly instalovány nové směrovníky a informační cedule u expozic. Byly také rozmístěny nové odpadkové koše a akustické ozvučení, díky němuž mohou být návštěvníci informováni o mimořádných událostech nebo plánovaných akcích. V horní části zoo byly na dvou místech vybudovány nové toalety s bezbariérovým přístupem, které budou zprovozněny po dokončení terénních úprav v nejbližší době. Pro úspornější a ekologičtější provoz zoo pořídila pro pohyb zaměstnanců nové elektromobily. Ve spodní části zoo proběhla nutná výměna elektrického přívodního kabelu a posílení trafostanice.

Konečná bilance návštěvnosti v roce 2022 čítala necelých 157 tisíc lidí, což v porovnání s rokem 2021 znamená mírný nárůst. „Za tato čísla jsme velmi vděční s ohledem na nelehké podmínky a změny, které v uplynulém roce proběhly. Mnoho věcí se nám podařilo, uvědomujeme si však, že nás obrovský kus práce teprve čeká. Pevně věřím, že se nám další výzvy a zlepšování areálu pro naše návštěvníky a zvířecí svěřence budou dařit a že to společnými silami a díky podpoře vás návštěvníků a podporovatelů zoo zvládneme,“ uzavírá ohlédnutí za rokem 2022 ředitelka zoo Ilona Pšenková. 

 

Odkazy na TZ a články, týkající se zmíněných témat:

 

1https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/zoo-usti-nad-labem-uspesne-prosla-licencni-kontrolou

2https://www.zoousti.cz/data/clanky/10199/soubory/tz_01082022_zoo-usti-nl-eaza.pdf

3https://www.zoousti.cz/data/clanky/10216/soubory/tz-30092022-zoo-usti-nad-labem-obhajilo-plnohodnotne-clenstvi-v-eaza.pdf

4https://www.zoousti.cz/data/clanky/10260/soubory/tz_generel_23112022.pdf

5https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/v-zoo-usti-nad-labem-se-poprve-v-historii-vylihl-kriticky-ohroze

6https://www.zoousti.cz/data/clanky/10205/soubory/tz-30082022_mlade-medveda-malajskeho_zoo-usti-nad-labem.pdf

7https://www.zoousti.cz/data/clanky/10255/soubory/tz14112022-gepardi-stihli.pdf

8https://www.zoousti.cz/data/clanky/10141/soubory/tz-29032022_odchod-orangutanice-cantik_zoo-usti-nad-labem.pdf

9https://www.zoousti.cz/data/clanky/10210/soubory/tz-04082022_odchod-orangutana-nuninky_zoo-usti-nad-labem.pdf

10https://www.zoousti.cz/data/clanky/10204/soubory/tz-25082022_transport-slonice-delhi_zoo-usti-nad-labem.pdf

11https://www.zoousti.cz/ochranarske-projekty/bornejsky-denik

12https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/uspechy-zoo-usti-nad-labem-v-ochrane-indoneskych-ostrovu

13https://www.zoousti.cz/data/clanky/10143/soubory/usti-orangutany-nepusti-aneb-zahajeni-sezony-v-zoo-usti-nad-labem.pdf

14https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/vyhlaseni-souteze-fotozoo

15https://www.zoousti.cz/data/clanky/10232/soubory/tz_20102022_poklad-jmenem-lumpe-park-se-predstavil-za-hranicemi.pdf

16https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/duchove-pralesa-aneb-strasidelna-zoo-s-lemury

zveřejněno: čtvrtek 12. ledna 2023

EAZA, foto František Příbrský EAZA, foto František Příbrský
gepardi štíhlí, foto Jitka Nesvorová gepardi štíhlí, foto Jitka Nesvorová
medvěd malajský, foto Vít Lukáš medvěd malajský, foto Vít Lukáš
I. Konšelová, M. Krsek, I. Pšenková, R. Leidel, foto Jitka Nesvorová I. Konšelová, M. Krsek, I. Pšenková, R. Leidel, foto Jitka Nesvorová
ara kaninda, foto Vít Lukáš ara kaninda, foto Vít Lukáš
In-situ projekt na Borneu, kahau nosatý, foto Vít Lukáš In-situ projekt na Borneu, kahau nosatý, foto Vít Lukáš
Kukang coffee, foto Jiří Horák Kukang coffee, foto Jiří Horák
Nové toalety, foto Jiří Horák Nové toalety, foto Jiří Horák
Prezentace generelu, foto Lenka Slabá Prezentace generelu, foto Lenka Slabá

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě