Pavilon opic PAVILON

Co zde najdete: různé druhy primátů
Kde se pavilon nachází: střední část zoo
Postaven: 1989

Pavilon se skládá z několika venkovních klecí určených pro menší druhy opic, které využívají spíše stromová patra. Některé druhy patří k tzv. listožravým primátům, kteří se živí výhradně listím stromů (hulmani jávští...). Dvě velké dominantní klece obývají giboni bělolící, kteří k pohybu potřebují větší prostor, pohybují se totiž tzv. brachiací (jsou zavěšeni za přední končetiny a přehupují se z větve na větev).

foto
foto

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě