Zoo Ústí nad Labem v roce 2023

Zoo Ústí nad Labem v roce 2023

Uplynulý rok přinesl mnoho úspěšných odchovů, nové druhy zvířat, zajímavé projekty, realizace a také řadu navázaných cenných partnerství a spoluprací. Chov a ochrana ohrožených druhů zvířat - to je hlavní poslání zoo, které naplňuje. Neméně důležitá je také spolupráce napříč institucemi s různým zaměřením, což je jedním z pilířů odborného rozvoje zoo, které se svým týmem ředitelka Zoo Ústí nad Labem dlouhodobě prosazuje.

Rok 2023 byl úspěšný v oblasti chovu ohrožených druhů zvířat. Narodilo se bezmála 300 jedinců od 43 druhů. Mezi významná mláďata roku 2023 patří například mládě velblouda dvouhrbého, mravenečníka čtyřprstého1, zebry Hartmannové, klokana uru, lenochoda dvouprstého, kuandu obecného, vydry malé nebo tučňáka brýlového. Největší chloubou loňských přírůstků jsou však čtyři koťata geparda štíhlého2. Zoo také rozšířila kolekci chovaných zvířat o 16 nových druhů, mezi ně patří např. hrošík liberijský3, koně Převalského4, prasata visajanská nebo želvy mohutné.

Na konci dubna zoo zahájila další návštěvnickou sezónu5, kde byly představeny nové expozice ve spodním patře Exotária, které demonstrují nové přístupy v budování terarijních expozic v ústecké zoo. Vznikl zde biotop vlhkého lesa jihovýchodní Asie pro agamy Weberovy, agamy kočinčinské, želvy zubaté a želvy podlouhlé a také vlhký les Madagaskaru pro felsumy madagaskarské, parosničky rajské a hroznýše psohlavé. Další novinkou byla expozice pro kočkodany Brazzovy a otevření nového pavilonu Asijský prales pro tapíry čabrakové a prasata visajanská. Začátkem letních prázdnin si zoo připomněla 40. výročí chovu žiraf a při této příležitosti se návštěvníkům otevřela nová vyhlídka Samburu6,7 s občerstvením, která umožňuje bližší pohled na žirafy severní (Rothschildovy). Pravidelně zde probíhají komentovaná setkání u žiraf. Další stánek s občerstvením, tzv. Zebu Bar, byl otevřen pod horní pokladnou a zprovozněny byly i nové toalety v horní části zoologické zahrady. Návštěvníkům pak také nově slouží mincomaty, které vydávají pamětní mince a bankovky8.

První memorandum o spolupráci9 bylo v loňském roce podepsáno s vedením Botanické zahrady Teplice. Základní myšlenka spolupráce vycházela z charakteru botanické a zoologické zahrady jako vzdělávacích a vědeckých institucí. Na jaře se podařilo uzavřít příběh nosorožce Zamby10. Samice posledního chovaného nosorožce tuponosého v ústecké zoo se vrátila symbolicky do Ústí a její ostatky byly uloženy v Muzeu města Ústí nad Labem. Další významnou spolupráci zoo navázala s Ústeckou komunitní nadací11. Cílem bylo umožnit jednotlivcům i firmám jednoduše skrze moderní technologie poskytovat finanční podporu, kterou zoo využívá ke zlepšování podmínek chovaných druhů zvířat i k vylepšování areálu nebo služeb pro návštěvníky. Zoo navíc přešla na nový koncept tzv. patronací. Velkou vlnu podpory vyjádřili přátelé zoo prostřednictvím sbírky Seznamka pro tapíry, ve které se podařilo vybrat finance na výstavbu koridoru z pavilonu Asijský prales do venkovního výběhu. I na tomto projektu se Ústecká komunitní nadace podílela. Dále byla navázána spolupráce s ochranářským projektem Sanccob, který působí v Jihoafrické republice. Sanccob pomáhá s ochranou ohrožených tučňáků brýlových a jejich návratem do přirozeného prostředí. Novinkou je pak také spolupráce s binacionální česko-německou dobrovolnickou službou, v rámci které byla přijata na roční stáž německá dobrovolnice, jejímž úkolem je mimo jiné komunikace s potenciálními návštěvníky, za účelem zvýšit povědomí o zoo za hranicemi.

I v uplynulém roce si zoo připravila mnoho zajímavých akcí pro návštěvníky: Den biodiverzity12, Noc snů, Den dětí, příměstský tábor Expedice zoo. Významnou akcí bylo zahájení 26. ročníku divadelního festivalu KULT, kdy některé expozice zaplnili tanečníci, zpěváci a další umělci. Mezi již tradiční akce se pak řadí Den přátel zoo, Strašidelná zoo nebo Štědrá zoo. Novinkou byl 1. ročník benefičního běžeckého závodu Proběhni si zoo13, jehož výtěžek podpořil nejen zoo, ale zejména pastevní rezervaci Milovice, spravovanou Českou krajinou o.p.s. Podpořeny pak byly i zahraniční in-situ projekty Pesisir Balikpapan a Education4Conservation, které ústecká zoo se svým odborným týmem vede a dále The Kukang Rescue program. Všechny tyto projekty byly podpořeny 2,- Kč ze vstupného.

 Přestože návštěvnost v hlavní sezóně ovlivnily nepříznivé klimatické podmínky, konečná bilance návštěvnosti v loňském roce čítala přes 150 tisíc lidí, což je návštěvnost srovnatelná s rokem 2022. „Minulý rok přinesl díky usilovné práci celého týmu naší zoo mnoho dobrého. Narodilo se bezmála 300 mláďat, přibyly nové druhy i expozice. Nové projekty vznikly i díky navázaným spolupracím s mnoha institucemi a rozvoj areálu by nebyl možný bez podpory Magistrátu města Ústí nad Labem, za kterou jsme velmi vděční. I v tomto roce budeme usilovně pracovat na ochraně přírody a zlepšování naší zoo. Začne realizace projektu Les gibonů a chystáme např. průchozí expozici klokanů,“ uzavírá s příslibem nových projektů ohlédnutí za rokem 2023 ředitelka zoo Ilona Pšenková.

Odkazy na TZ a články, týkající se zmíněných témat:

1 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/ustecka-zoo-se-raduje-z-dalsiho-vyznamneho-prirustku

2 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/zoo-slavi-mezinarodni-den-gepardu-ctyrcaty

3 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/ustecka-zoo-predstavi-detem-maleho-hrosika-liberijskeho

4 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/zoo-privitala-dalsi-novy-druh-kone-prevalskeho

5 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/zoo-zahajila-sezonu-v-asijskem-duchu

6 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/zirafy-vam-budou-bliz

7 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/zirafam-jste-v-nasi-zoo-bliz

8 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/pametni-bankovky-ze-zoo-jsou-hitem

9 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/chranime-prirodu-spolecne-zoo-usti-nad-labem-a-botanicka-zahrada

10 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/zamba-se-vratila-do-usti

11 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/ustecka-komunitni-nadace-a-zoo-usti-nad-labem-oteviraji-novou-er

12 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/v-sobotu-probehne-den-biodiverzity

13 https://www.zoousti.cz/novinky-v-zoo/novinky/page/v-ustecke-zoo-se-bezci-nadreli-jako-kone

 

zveřejněno: pondělí 15. ledna 2024

gepardi štíhlí gepardi štíhlí
I. Pšenková a K. Valešová I. Pšenková a K. Valešová
koně Převalského koně Převalského
lenochod dvouprstý lenochod dvouprstý
Proběhni si zoo Proběhni si zoo
Vyhlídka Samburu Vyhlídka Samburu
zebra Hartmannové zebra Hartmannové
Slavnostní otevření Asijského pralesa Slavnostní otevření Asijského pralesa

letní sezóna: duben - září

od 9.00 do 18.00 h Dolní pokladna:

od 9.00 do 18.00 h Horní pokladna:

otevřeny Pavilony:

do 19.00 h Areál zoo:

více

letní sezóna: duben - září

140 Kč Dospělí:

70 Kč Děti, studenti, důchodci:

370 Kč Rodinné vstupné (2 + 2):

více

Pomáháme přírodě